March 13th, 2007

(no subject)

В прабабушкином молитвеннике нашла молитву, которая показалась вполне подходящей для нелёгкого постного времени.
Пишу как есть, на русский переводить поздно и лениво.

MODLITVA
O uproszenie czystości duszy i ciała

O Panie Boże wszechmogacy, któryś dusze moją utworzył na obraz I podobieństwo Twoje, nie dozwól Ojcze miłosierdzia, iżbym ją grzechami poniżał i kalał. Zagroziłeś potępieniem każdemu, coby Twój kościoł śmiał znieważyć, wiem Panie, iż ciało moje stało się kościołem Twoim, w którym Duch św. przez Boską swą łaskę zamieszkał i który Syn Boży tylekrotnie w przenajświętszéj Komunii uświęcał, nie dozwól błagam Cię królu nieba i ziemi, aby ten kościół Twój miał być znieważony i obrażony zrządź miłościwie, abym duszę i ciało moje uchował w miłéj Tobie czystości. Znam Boże mój, że ku Temu potrzeduję Twéj osobliwéj laski, uciekam się z pokorną modlitwą do miłosierdzia Twojego, Panie czystości Panieńska, iżbym w Tobie ufanie położywszy I pomocą Twoją utwierdzony, potrafił zwyciężać pokusy piekła i ciała za przykładem Bożym Jezusa Chrystusai tylu świętych sług Twoich męnżów i niewiast, których tąż cnotą czystości przyozdobić raczyłeś i teraz przyozdabiasz i błogosławisz. Spraw o Boże najmiłosierdniejszy, abym przez pamięć na sąd Twój straszny i nieuchronny, przed którem stanąć mam i przez zbawienną obawę obrażena Ciebie, Ojca mojego najlepszego złych wszelkich pobudek i przykładów unikał, przestróg i natchnień Anioła Stróża mego wiernie słuchał, a łaską Twoją obroniony i czysty w tem życiu, dostąpił łaslo wiekuistéj i chwały Twojéj w niebe. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

UPD: перевод лежит здесь:
http://maria-beata.livejournal.com/230760.html?mode=reply&style=mine