March 14th, 2007

(no subject)

Молитва о ниспослании жениха - увы - не нашлась.
Зато есть много разных всяких молитв на все случаи жизни.
Для сирот, против голода, против поветрия (Кстати! У Аньки в группе ветрянка), против пожара, против бури, об урожае, детская перед первым Причастием. В другом молитвеннике отдельно идут молитвы за жертв войны - за воюющих, за раненых, пленных, погибших.
Некоторые я специально не перечислила, потому что  по мере сил и времени буду их выкладывать.
Как, например, эту, показавшуюся мне тоже подходящей ко времени и поэтичной.

MODLITVA
O prawdziwe szczęście
 
W Tobie jednym, Boże litości nieogarniona, jest moje szczęście, w Tobie jednym moje uspokojenie. Rozwiąż mię najsłodszy Jezu z pęt świata pełnego fałszu i złości, serce moje wypełnij bojaźnią Twą najświętszą, miłością je Twoją zapal, a poznam i posiędę szczęście prawdziwe. Dla czegóż tak późno przychodzę do Ciebie Panie mój. Czemuż Ci dotychczas tak niegodnie, tak nieczule służyłem. Ach pragnę od téj chwili nadgrodzić życie swoje przeszłe, pragnę Cię Boze milosierny tyle uczcić i ukochać, ilem Cię obraził i zasmucił, abym w Tobie i przez zasługi najmilszego Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwęj szczęśliwości dostąpił i nią się w królestwie Twojem cieszył przez wieki. Amen.